Tại thời điểm này, các Từ điển Đức - Tây Ban Nha có một số 2,358 từ trong đức cũng như 60,323 dịch của các biểu thức thông thường và ít hơn bình thường, là, cùng một lúc, nhanh chóng và dễ dàng sử dụng.
Đến nay, có một số 6,250,346 Tìm kiếm từ / biểu hiện, trong 33,127 hôm nay.
Thẻ: Từ điển Đức - Tây Ban Nha, Đức, Tây Ban Nha, từ điển, dịch, từ điển trực tuyến Đức, dịch vụ Đức-Tây Ban Nha, Dịch thuật
 
Đặt mã dưới đây bất cứ nơi nào bạn muốn các widget từ điển để xuất hiện trên trang web của bạn:


Các phụ tùng sẽ xuất hiện như thế này:


Được tài trợ bởi enaleman.net
Nhúng từ điển này trên trang web của riêng bạn:

Bấm vào đây để có được cần thiết HTML
0.0111 / 0.0059 (19)
Quay lại đầu trang